Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Авхадеев В. Р. Антитеррористическая деятельность Европейского Союза и Совета Европы : сравнительный анализ / В. Р. Авхадеев., 2009. – 277 с.

ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. ТИПИ СЛОВНИКІВ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/1081080640543/dokumentoznavstvo/leksikografiya.

Устойчивая архитектура - от принципов к стратегии развития. // Вестник ТГАСУ. – 2014. – №6. – С. 9–23.

Словники енциклопедичні, перекладні, тлумачні та інші типи словників. Загальна характеристика словників [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.org/8-146696.html.

Колеснікова І. А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПЕЦИФІКИ АРХІТЕКТОНІКИ ПРОФЕСІЙНОГО ДИСКУРСУ / І. А. Колеснікова. // Studia Linguistica. – 2010. – №4. – С. 428–432.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.