Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Шерман М. І. "Правова інформаційно-пошукова система." [Електронний ресурс] / М. І. Шерман // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2011_11_9.pdf.

Kress, G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / G. Kress,, T. Leeuwen. – London, New York: Routledge, 1996. – 288 с. – (Psychology Press).

Познание глубин Иисуса Христа.

Вергелес Д. Є. "Актуальні проблеми кодифікації законодавства." [Електронний ресурс] / Д. Є. Вергелес // Часопис Київського університету права.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2011_4_19.pdf.

Сидоренко О. О. СУЧАСНИЙ БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ [Електронний ресурс] / О. О. Сидоренко, Ю. Ю. Івченко // 2015 – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/29_NPM_2014/Gosupravlenie/2_177840.doc.htm.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.