Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України 1994-2017. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Постанова Пленуму ВСУ Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02.

Бубекова Ф. Б. История, возникновение и становление международного права / Ф. Б. Бубекова. // Вестник ТИСБИ. – 2007. – №2.

The Free Dicionary by Farlex [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.thefreedictionary.com/aqua+vitae.

Топчий И. В. Из опыта работы: создание тестов с помощью Google Форм [Електронний ресурс] / Ирина Викторовна Топчий // Калейдоскоп идей Блог учителя трудового обучения и основ здоровья Запорожской гимназии № 11 Топчий Ирины Викторовны. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://topchiy.com.ua/2016/08/21/sozdanie-testov-s-pomoshhyu-google-form/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.