Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бурлацкий Ф. М. Загадка Макиавелли / Ф. М. Бурлацкий. – Москва, 1997. – 392 с. – (Проф-Издат).

Словник української мови [Електронний ресурс] // Академічний тлумачний словник. – 1980. – Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/p/6/200/2.

Рішення Апеляційного суду Харківської області № 22-ц-10216/11 [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55069532.

Білявський Г. О. Основи екологічних знань / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. – Київ: Либідь, 1995. – 288 с.

Федорова М. В. Получение порошков алюминиевых сплавов для изготовления конструкционных деталей / М. В. Федорова, А. Ф. Санин. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Ракетно-космічна техніка". – 2013. – №17. – С. 159–167.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.