Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Інформація щодо надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету та відшкодування ПДВ з бюджету [Електронний ресурс] // Державна казначейська служба України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=277029.

Академічний тлумачний словник.

Исследование влияния гранул «Гепатропин» на течение хронического экспериментального гепатита [Електронний ресурс] / [Л. В. Яковлева, О. В. Геруш, Ю. Б. Ларьяновская та ін.] // Universum: Медицина и фармакология : электрон. научн. журн. - № 10(32).. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://7universum.com/ru/med/archive/item/3761.

В І. Н. ЗВІТ про результати аудиту ефективності забезпечення органами Державної фіскальної служби повноти та своєчасності сплати (стягнення) штрафних санкцій і пені до державного бюджету [Електронний ресурс] / І. Невідомий В // № 12-7. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749618/Zvit_12-7.pdf?subportal=main.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] // ГА ООН. – 1948. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.