Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – 1948. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Соколович Ю. А. Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами розв’язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. – Харків: Ранок, 2002. – 464 с.

Екологічна освіта і виховання молоді в контексті сталого розвитку. // Зелені Карпати. – 2003. – №1. – С. 21.

KS. JERZY MYSZOR. RUCH TRZEŹWOŚCI NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1844 — 1914 [Електронний ресурс] / KS. JERZY MYSZOR // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XIV. – 1981. – Режим доступу до ресурсу: http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/14/SSHT_14(1981)219-237.pdf.

Укрстат. Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2000-2012 рр. [Електронний ресурс] / Укрстат – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2012_u.htm.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.