Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Підручник Інформатика 7 клас Ривкінд 2015 (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А);.

Floch P. Helicobacter pylori Strains and Gastric MALT Lymphoma / P. Floch, F. Mégraud, P. Lehours. // Toxins (Basel).. – 2017. – №9. – С. 132.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml.

УШНО С. В. Творчі індустрії у сфері підприємництва: сутність і специфіка [Електронний ресурс] / С. В. УШНО // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ". – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kpi.kharkov.ua.

Распоряжение Президента Украины «Об утверждении Положения о дипломатическом представительстве Украины за рубежом» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kac.com.ua/index.php/media-ru/stati/111-poslednie-izmeneniya-v-ukrainskom-zakonodatelstve-kasatelno-nerezidentov.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.