Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Московское соглашение о первоочередных мерах по защите жертв военных конфликтов 1993 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei660-security/rei660.0118tt.txt.

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 и 1977 гг. (Протокол I) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf.

КонвенцияООН «О со¬кращении безгражданства» от 30 августа1961 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/statelessness.shtml.

Hussain I. Evidence based review of the impact of image enhanced endoscopy in the diagnosis of gastric disorders / I. Hussain, T. L. Ang. // World J Gastrointest Endosc. – 2016. – №8. – С. 741–755.

Основные принципы гражданства как института конституционного права [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://articlekz.com/article/5514.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.