Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон України "Про захист прав споживачів" [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 1991. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

Вітлінський В. В. «Моделювання економіки» / В. В. Вітлінський. – Київ: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Вишневський О. Процес становлення національного самоусвідомлення [Електронний ресурс] / Омелян Вишневський – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/11631018/pedagogika/protses_stanovlennya_natsionalnogo_samousvidomlennya.

ВІЛ, СНІД станом на лютий 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://phc.org.ua/uploads/documents/83da57/8a4beb1739ccbbec93dd44885853d22a.pdf.

Інформація про проведення постконтактної профілактики ВІЛ за 2016 [Електронний ресурс] // Центр громадського здоров'я МОЗ – Режим доступу до ресурсу: http://phc.org.ua/uploads/documents/66b734/0194412b6fcc269b46a5996250dbc646.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.