Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гасанов Р. М. Формирование гражданского общества в условиях трансформации / Р. М. Гасанов. // Бакинский Государственый Университет. – 2003. – С. 270.

Кабінет міністрів України. Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки / Кабінет міністрів України. // Україна. – 2015. – С. 5–12.

Ахмедов М. А. Формирование гражданского общества как основы становления новой нравственно-психологической атмосферы в СМИ : дис. канд. / Ахмедов М. А. – Баку, 2011. – 37 с.

Ращук О. Г. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ [Електронний ресурс] / О. Г. Ращук // Державний професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївський професійний ліцей" – Режим доступу до ресурсу: http://www.mykolaivpl.org/metodrozrobka/121-interactywni-technologii.html.

Княжанский В. Энергоемкость украинской экономики уменьшается [Електронний ресурс] / Виталий Княжанский // День. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://news.finance.ua/ru/news/-/318887/energoemkost-ukrainskoj-ekonomiki-umenshaetsya.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.