Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14.

Демидов В. В. Законность в современном Российском государстве : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Демидов В. В. – Нижний Новгород, 2004. – 152 с.

Баниже О. Н. Средневековая телесность и средневековая рациональность [Електронний ресурс] / О. Н. Баниже // Культурологический журнал. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: Средневековая телесность и средневековая рациональность.

Визначення основних ризиків та підходи до управління ризиками реалізації проекту [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://stud.com.ua/26309/menedzhment/viznachennya_osnovnih_rizikiv_pidhodi_upravlinnya_rizikami_realizatsiyi_proektu.

Йеринг Р. Цель в праве / Р. Йеринг. – Санкт-Петербург: Ізданіе Муравьева, 1881. – 425 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.