Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Конякін С. М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Черкащини //Географія та екологія: наука і освіта. / С. М. Конякін. – Умань, 2010. – 102 с.

Ягупов В. В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – Київ: Либідь, 2002. – 560 с.

Kromer M. Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego... T. 1 [Електронний ресурс] / Marcin Kromer. – 1611. – Режим доступу до ресурсу: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107422.

5. Лысов В. Н. Просо / В. Н. 5. Лысов. – Л.: Колос, 1968. – 224 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.