Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Андерсон Р. К. Борьба с загрязнением почвоґрунтов нефтью: Обзорная информация. Сер. «Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности» / Р. К. Андерсон, Ф. Х. Хазиев. // М.: ВНИИОЭНГ. – 1981. – С. 45.

Рудик В. А. Держави Стародавнього Сходу [Електронний ресурс] / В. А. Рудик. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://uristinfo.net/istorija-gosudarstva-i-prava/267-istorija-derzhavi-i-prava-zar-krayin-majmeskulov/8522-rozdil-1-derzhavi-starodavnogo-shodu.html..

Роль третьей стороны в мирном урегулировании конфликтов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uchebnik.online/politicheskaya-konfliktologiya-knigi/rol-tretey-storonyi-mirnom-uregulirovanii.html.

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://blog.liga.net/user/msambirskiy/article/24613.aspx.

Дилер [Електронний ресурс] // Банк справка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://bankspravka.ua/bankovskiy-slovar/diler.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.