Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Kirkor A. H. Sprawozdanie i wykaz zabytkow w Akademii umiejetnosci z wycieczki archeologicznej w roku 1882 / Adam Honory Kirkor // Zbior wiadomosci do antropologii krajowej / Adam Honory Kirkor. – Krakow: Drukarnia UJ, 1883. – С. 51–60.

Павел А. Р. 47. Биохимическая характеристика и товарные качества плодов новых иммунных к парше сортов яблони ВНИИСПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекция и семеневодство" / Павел А. Р. – Орел, 2007. – 23 с.

Ширко Т. С. Биохимия и качество плодов / Т. С. Ширко, И. В. Ярошевич. – Минск: Навука і техніка, 1991. – 294 с.

R. J. More Guns, Less Violent Crime [Електронний ресурс] / J. R., L. Jr. // The Wall Street Journal. – 1996. – Режим доступу до ресурсу: http://www.wsj.com/articles/SB841185795318576500.

Леонова Ю. О. Фінансові інвестиції як об\'єкт бухгалтерського обліку підприємств: сутність та класифікація / Ю. О. Леонова, А. В. Махота. // Науковий журнал: Економічний аналіз. – 2014. – №2. – С. 155–161.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.