Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Данілова І. Протестантські релігійні організації в Україні у повоєнний період (1945-1955 рр.): структура, діяльність та стосунки з владою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "історія України" / Данілова І. – Київ, 2010. – 20 с.

Путин: То, что происходит в Украине – не революция, а погромы [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/2/7004415/.

Григоренко А. Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. Философско-религиоведческие очерки. / А. Ю. Григоренко. – Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2004. – 392 с.

Грацианский Д. Рассмотрение книги пророка Даниила, эсхатологической беседы Господа Иисуса Христа и книги Откровения св. апостола Иоанна Богослова в связи с обличением заблуждений секты адвентистов 7-го дня / Д. Грацианский. – Полтава: Электрическая типографія Г. И. МАРКЕВИЧА, 1915. – 110 с.

Глинська Л. Ф. Роль і місце філософії в системі теології адвентистів сьомого дня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.06 "Теорія та історія релігії і атеїзму" / Глинська Л. Ф. – Київ, 1995. – 24 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.