Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Allen J. G. Handbook of Mentalization‐Based Treatment / J. G. Allen, P. Fonagy., 2006. – 340 с.

Колабораціонізм: причини, ознаки та визначення [Електронний ресурс] // Воєнно -історичний журнал. – 607. – Режим доступу до ресурсу: http://history.milportal.ru/kollaboracionizm-prichiny-priznaki-i-opredeleniya/.

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. // Наукові записки / – Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 292.

Поливач М. ннннн [Електронний ресурс] / М. Поливач // вввввв. – 1010.

Суть пиловловлювання та його види [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://westudents.com.ua/glavy/13373-332-klasifkatsya-pilovlovlyuvachv-harakteristika-ta-sfera-zastosuvannya.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.