Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


РОЗДРІБНА РЕКЛАМА [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/12800528/marketing/rozdribna_reklama.

Ратников В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 527 с.

Бозуленко О. Я. СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ / О. Я. Бозуленко, О. Ю. Бозуленко. // Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – 2020. – №1. – С. 250–258.

Добровольська В. А. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕКЛАМИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ / В. А. Добровольська. // Молодий вчений. – 2017. – №1. – С. 576–578.

О. Данілов: Кіберзахист державних інформаційних ресурсів – важлива складова у процесі цифрової трансформації країни [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4606.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.