Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Туган-Барановський М. Політична економія: Курс популярний. / М. Туган-Барановський. – Київ: Друк, 1919. – 16 с.

Середіна О. Д. Зв'язок акцентуацій характеру з соціально-психологічними установками на процес та результат у студентів-психологів [Електронний ресурс] / О. Д. Середіна, В. В. Злагодух // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. – К. 2019. – 317 с. – 2019.

Губарев Р. В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда / Р. В. Губарев. // Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. – 2014. – №1. – С. 239–246.

Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема / А. А. Кирсанов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. – 224 с.

Злагодух В. В. Зв'язок акцентуацій характеру з соціально-психологічними установками на процес та результат у студентів-психологів [Електронний ресурс] / В. В. Злагодух, О. Д. Середіна // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. – К. 2019. – 317 с. – 2019.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.