Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


ЩОДО ПИТАННЯ ОБХОДУ ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ [Електронний ресурс] // Грамацький Е.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_1/17.pdf.

Обхід закону у міжнародному приватному праві. Обхід закону в міжнародному приватному праві означає вчинення сторонами правовідносин дій, які свідом [Електронний ресурс] // Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/7900347/page:11/.

Середа О. Правова культура в Україні: хто винен і що робити? [Електронний ресурс] / Олеся Середа // Журнал Верховної Ради України «Віче». – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://veche.kiev.ua/journal/2111/.

Рубинште́йн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике / Суса́нна Я́ковлевна Рубинште́йн. – Москва: Апрель-Пресс, 2010. – 384 с.

Смирнова С. В. Патопсихология: учебное пособие / Светлана Владимировна Смирнова. – Благовещенск: АмГУ, 2010. – 116 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.