Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Режисерка «Ціни правди» Аґнєшка Холланд: «Це відверто політичний фільм» [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/golland-tsina-pravdy/30299336.html.

Мазур М. Р. Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики / М. Р. Мазур. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – №11. – С. 132–135.

Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – №11. – С. 132–135.

Лук'янченко М. І. Педагогіка здоров'я через призму сімейного виховання [Електронний ресурс] / М. І. Лук'янченко // Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2011.

Закон України "Про державний кордон України" [Електронний ресурс] // Верховна Рада України – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.