Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

На красі не економлять: аналіз ринку косметики в Україні [Електронний ресурс] // Pro-consulting.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/na-krasote-ne-ekonomyat-analiz-rynka-kosmetiki-ukrainy.

Скакун О. Ф. Юридична деонтологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. держ. упр. / Скакун Ольга Федоровна, 2002.

Walls C. Spring in Action 5th Edition / Craig Walls., 2018.

ABB megawatt station PVS800-MWS 1 MW [Електронний ресурс] // ABB. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://library.e.abb.com/public/52d148c3c4b02ded85257e4c004b73ed/11779_Megawatt_station_flyer_3AUA0000081847_RevH_EN_lowres.pdf.

Марей О. М. Політична філософія Мартіна Лютера: десакралізація церкви і приниження розуму [Електронний ресурс] / О. М. Марей // Народний оглядач. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ar25.org/article/politychna-filosofiya-martina-lyutera-desakralizaciya-cerkvy-i-prynyzhennya-rozumu.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.