Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Українське бароко [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко.

Горенко-Баранівська Л. «Гетьман І.Мазепа — фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII — початку XVIII ст.» — Портал «Українознавство» / Лариса Горенко-Баранівська..

Герзанич В. М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ / В. М. Герзанич, І. І. Черленяк, В. М. Бондаренко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – №10.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/.

рпро [Електронний ресурс] // Законодавство України – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.