Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму [Електронний ресурс] // Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_712?test=NOaMfL2dtr58h3a6Zi8FkI.jHI4Mws80msh8Ie6.

Онопрієнко Т. М. Епітет як первісний троп і системоутворюючий центр тропіки / Тетяна Миколаївна Онопрієнко. // Вісник ЖДПУ. – 2001. – №8. – С. 127–130.

Дибкова Л. М. Інформатика та комп\'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Людмила Миколаївна Дибкова. – Київ: Видавничий центр \\\"Академія\\\", 2002. – 320 с.

Дибкова Л. М. Інформатика та комп\'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Людмила Миколаївна Дибкова. – Київ: Видавничий центр \"Академія\", 2002. – 320 с.

Барабаш Ю. Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії: Навч. посіб / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 201 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.