Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Мотивація персоналу [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://www.grandars.ru/college/psihologiya/teoriya-gercberga.html.

Мельник О. М. Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи / Оксана Миколаївна Мельник. // Комп\"ютер у школі та сім\'ї. – 2015. – №8. – С. 47–51.

Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) [Електронний ресурс] / В. Бехайм // Санкт-ПетербурСанкт-Петербург оркестр. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://annales.info/evrope/behaym/behaym.htm.

Артемов Ю. Формирование электронных документов в библиотеках / Ю. Артемов. // Бібліотечний форум України. – 2007. – №4. – С. 13–16.

Миколайчук Л. Комп\"ютерні технології у початковій школі / Л. Миколайчук. // Завуч. – 2010. – №9. – С. 6–11.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.