Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Ethereum and Litecoin to be added to Uphold\'s currency transfer cloud [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ibtimes.co.uk/ethereum-litecoin-be-added-upholds-currency-transfer-cloud-1550303.

Cloud-Service technology [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.webopedia.com/TERM/C/cloud_services.html.

Написання текстів і заголовків [Електронний ресурс]. – 2015.

Петрова О. Г. ТИПы ИронИИ В ХУдожесТВенноМ ТеКсТе: КонЦеПТУаЛьная И КонТеКсТУаЛьная ИронИя / О. Г. Петрова. // Известия Саратовского университета. Сер. Филология. Журналистика. – 2011. – №3. – С. 1–6.

Організація Обєднаних націй. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] / Організація Обєднаних націй

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.