Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Верховна Рада України. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України від 02.08.1994. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80/print1462860674498703.

The relationship between Education and the Labour Market - The cooperation between Higher Education and Business [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Konferanser/Nokutkonferanser/Jubileumskonferansen/Peter_Baur_The_relationship_between_Education_and_the_Labour_market_2013.pdf.

Васильева Т. В. Комментарии к курсу истории античной философии.Пособие для студентов / Татьяна Васильевна Васильева. – Москва: Издатель Савин С.А,, 2002. – 452 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.