Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Петруня Ю. Є. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/esprstp_2014_2_11%20(2).pdf.

Воронова М. Ю. Пластичність та аналітичність центрального образу в літературному портреті / Мальвіна Юріївна Воронова. // Образ: щорічний науковий збірник. – 2012. – №13. – С. 20 – 26.

Ткаченко В. Запорожцы на фронтах войны / В. Ткаченко, Т. Молдавська, М. Мордовський. – Запоріжжя: "Інтер-М", 2012. – 76 с. – (Забытые дневники; вип. 7).

Assemblée nationale. LOI no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) [Електронний ресурс] / Assemblée nationale // JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/Kamputir/Downloads/Loi-2016-274-du-7-mars-2016-droit-des-etrangers.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.