Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Assemblée nationale. LOI no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) [Електронний ресурс] / Assemblée nationale // JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/Kamputir/Downloads/Loi-2016-274-du-7-mars-2016-droit-des-etrangers.pdf.

Cardiac resynchronization therapy in chronic heart failure with moderately reduced left ventricular ejection fraction: Lessons from the Multicenter InSync Randomized Clinical Evaluation MIRACLE EF study / [C. Linde, A. Curtis, G. Fonarow та ін.]. // Int J Cardiol. – 2016. – С. 55–349.

Воронова М. Ю. Феноменологічний зміст публіцистичного портрета / Мальвіна Юріївна Воронова. // Образ: щорічний науковий збірник. – 2011. – №12. – С. 11–18.

Селезнева Т. А. Мотивный анализ пьесы Л.Н.Разумовской «Домой!..» [Електронний ресурс] / Татьяна Алексеевна Селезнева. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://studydoc.ru/doc/4180375/motivnyj-analiz-p._esy-l.n.razumovskoj-%C2%ABdomoj-...

Феноменологічний зміст публіцистичного портрета. // Образ: щорічний науковий збірник. – 2011. – №12. – С. 11–18.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.