Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гавалешко С. В. Рентабельність підприємства та шляхи його підвищення [Електронний ресурс] / С. В. Гавалешко, Б. М. Богач. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Economics/10_106158.doc.htm.

Зоркая Н. Кира Муратова: «Люблю называть вещи своими именами» / Нея Зоркая. // ИСКУССТВО КИНО. – 1999.

о Юго-Западной Африке (Предварительные возражения). Решение от 21 декабря 1962 года. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда. с. 78 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php.

Конвенція захисту прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] // Рада Європи. – 1950. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Емерсон Д. ISA-106 і важливість автоматизації ручних процедур [Електронний ресурс] / Дейв Емерсон – Режим доступу до ресурсу: https://sites.google.com/site/isa88inua/isa-106/isa-106-i-vazlivist-avtomatizaciie-rucnih-procedur.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.