Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гуриева Л. К. Перспективы развития особах экономических зон в России. Особые экономические зоны в мировом хозяйстве. [Електронний ресурс] / Л. К. Гуриева // Инновации. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-osobyh-ekonomicheskih-zon-v-rossii-osobye-ekonomicheskie-zony-v-mirovom-hozyaystve.

Юрчишин В. Україна від кризи до кризи [Електронний ресурс] / В. Юрчишин. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.razumkov.org.ua/upload/ukraine-vid_kryzy_doKryzy.pdf.

Zagenczyk T. J. Social influence and perceived organizational support: A social networks analy—sis / T. J. Zagenczyk, K. D. Scott, R. Gibney. // Organizational Behaviorand Human Decision. – 2010. – №2. – С. 111.

Групова дискусія один з основних тренінгових методів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.

PHP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/PHP.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.