Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. Пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Заботкина В. И., 1989. – 126 с.

QUESTIONNAIRE PERU [Електронний ресурс] // FTAA - NEGOTIATING GROUP ON DISPUTE SETTLEMENT – Режим доступу до ресурсу: http://www.ftaa-alca.org/busfac/comarb/peru/quesper_e.asp.

Характеристики центру розподілу. Середні величини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.su/2_25781_harakteristiki-tsentru-rozpodilu-seredni-velichini.html.

Зацний Ю. А. Неологізми англ. мови 80-90років ХХ століття / Зацний Ю. А. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1997. – 396 с.

Характеристики центра розподілу - Статистика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lection.com.ua/statistics/stat/harakteristiki-tsentra-rozpodilu-statistika/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.