Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Характеристики центра розподілу - Статистика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lection.com.ua/statistics/stat/harakteristiki-tsentra-rozpodilu-statistika/.

STATUS OF THE QB50 CUBESAT CONSTELLATION MISSION [Електронний ресурс] / [J. Thoemel, F. Singarayar, T. Scholz та ін.] // 65th International Astronautical Congress, Toronto, Canada. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.qb50.eu/index.php/tech-docs.

Marías Aguilera J. Miguel de Unamuno. Recogido, posteriormente, en Obras / Julián Marías Aguilera. – Madrid: Espasa Calp, 1960. – 328 с.

ЗАСОБИ І СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://journal.mandrivets.com/images/file/Shyl13_5.pdf.

Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.org/1-1231.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.