Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_012.

Міщенко А. П. Стратегічне управління. "Аналіз конкурентів" [Електронний ресурс] / А. П. Міщенко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/12980108/marketing/analiz_konkurentiv.

Мельник Ю. комплексу маркетингу книговидавничої справи / Юлія Мельник. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №1. – С. 110.

Шимкович І. Впровадження інформаційних систем менеджменту / І. Шимкович. // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – С. 105–107.

Bobiński K. Яке майбутнє чекає на Форум громадянського суспільства? [Електронний ресурс] / Krzysztof Bobiński – Режим доступу до ресурсу: http://www.eastbook.eu/ua/blog/2013/10/01/jake-majbutnie-chekaje-na-forum-gromadianskogo-suspilstva/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.