Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Martin P. J. Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music / Peter J. Martin. – Manchester: Manchester University Press, 1996. – 298 с.

Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / Александр Петрович Садохин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – (2).

Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. / Примак Т. О.., 2004. – 228 с.

Головіна Я. С. РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ / Я. С. Головіна. // Економіка та держава: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ». – 2010. – №2. – С. 142–145.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.