Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Класифікація. Принципи створення тестових завдань [Електронний ресурс] // Copyright. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.edudirect.net/sopids-1555-1.html.

Haley P. Nuclear Strategy, Arms Control and the Future / P. Haley, D. Keithy, J. Boulder. – Colorado, 1985.

Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных / А. Д. Наследов. – СПб: Речь, 2004. – 392 с.

Уроки HTML [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://htmlbook.ru/.

Барташева Г. І. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НОМІНАЦІЙ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ “ПОГЛЯД” / Г. І. Барташева. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2011. – №20. – С. 34–41.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.