Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Сервіс і гарантійне обслуговування як елементи товарної політики підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.info-library.com.ua/books-text-9580.html.

Спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років жителів смт. Ярмолинці – Ярмолинці, 2008. – 16 с.

Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність / І. О. Мікульонок. – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – 238 с. – (3 видинння, перероблене і доповнене).

Коваленко О. О. Моделювання інформаційних потоків CRM-системи / О. О. Коваленко. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – С. 69–76.

Кадиров Р. Х. Информатика. Курс интернет. [Електронний ресурс] / Р. Х. Кадиров, В. В. Ісаєва // Типография ТФИ. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://el.tfi.uz/pdf/ikim22_ru.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.