Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Біохімічна діагностика інфаркту міокарда [Електронний ресурс] // Хімічний світ. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://chemworld.com.ua/index.php/klinichna-biokhimiia/186-biokhimichna-diagnostika-infarktu-miokarda.

Словниковий склад і словотворча активність мовних одиниць. // Вісник Київського Університету. – 1985. – №19. – С. 24.

Серце. Ендокард. Міокард. Будова серця. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://biomedicina.com.ua/sertse-endokard-miokard-budova-sertsya/.

Осипенко Д. Інформаційні системи в освіті: питання відкритої освіти / Д. Осипенко, С. Ясинська. – Одеса, 2014. – 80 с. – (Гармонізація суспільства – новітній напрямок розвитку держави : Всеукр. наук. конф. аспірантів та молодих вчених, 25 березня 2014 р. : матер. конф.).

Слухав Р. А. Структурно-семантичні особливості мовних одиниць і їх номінативна цінність / Роман Антонович Слухав. – Київ: Зірка, 1986. – 103 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.