Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Курило Т. В. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними діями, рішеннями та бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду / Тетяна Вячеславівна Курило. // Часопис цивілістики. – 2019. – №33. – С. 37–41.

Постанова "Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв" [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2006-%D0%BF#Text.

Закон України "Про географічні назви" [Електронний ресурс] // Верховна Рада України – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15#Text.

Богомолова Л. В. Організація та проведення туристичного походу в ДНЗ [Електронний ресурс] / Л. В. Богомолова, І. Л. Шевцова. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9D%D0%97.pdf.

Варавва Н. Е. Хімія в таблицях і схемах.7-11 класи, до ДПА, ЗНО. / Н. Е. Варавва. – Х.: Навчальна література., 2021. – 96 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.