Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Магалецький А. В. Формування маркетингової політики підприємств готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 "економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Магалецький А. В. – Київ, 2011. – 25 с.

Місяць О. Д. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ [Електронний ресурс] / О. Д. Місяць – Режим доступу до ресурсу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/70/files/ed643f05-f2b6-4319-8fa2-9d5158c05874.pdf.

Leica ScanStation C10 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.leica.kiev.ua/leica-scanstation-c10.html.

Bozdogan H. Akaike's Information Criterion and Recent Developments in Information Complexity [Електронний ресурс] / Hamparsum Bozdogan // Journal of Mathematical Psychology. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://pdfs.semanticscholar.org/b8d5/dfa12f50424d8e883663570425d29569cac4.pdf.

International Tax Japan Highlights 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-japanhighlights-2020.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.