Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


ТЮМЕРИНА М. История «Вудстока»: как появился музыкальный фестиваль, ставший легендой [Електронний ресурс] / МАРИЯ ТЮМЕРИНА

Кушнір Т. М. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ [Електронний ресурс] / Т. М. Кушнір – Режим доступу до ресурсу: http://www.allbest.ru/.

ПРАВОВИЙ РЕжИм мАЙНА ПОдРУжжЯ ЗА ЗАКОНОдАВстВОм ЄВРОПЕЙсЬКИХ дЕРжАВ: ПОРіВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛіЗ і НАПРЯмКИ ГАРмОНіЗАЦіЇ [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 776114008100074115084095006096117014038018014015006038127117109011069081076118014007106099010022103035124020020125011111082021126008014016039098080014115117106100123041011057120098125099076113006024064124094121085070106014118030123101098067086123117069.

Метод розрахунку періоду окупності інвестицій [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://pidru4niki.com/11650503/ekonomika/metod_rozrahunku_periodu_okupnosti_investitsiy.

Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рекомендації / Стефанов О.В.. – Київ: Авіцена, 2001. – 528 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.