Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Парковка в Праге [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://autotraveler.ru/czech/parkovka-v-prage.html#.XQgkdhYzbIU.

Закон України «Про страхування» [Електронний ресурс]. – 1996. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

Падафет Ю. Г. Механізм формування іміджу державної установи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 / Падафет Ю. Г. – Харків, 2005. – 16 с.

«Meridian czernowitz» [Електронний ресурс] // 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://www.meridiancz.com/.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – 1971. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.