Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Shiriyev Z. NATO and the South Caucasus: The Impact of the Northern Distribution Network / Shiriyev // Northern Distribution Network: Redefining Partnerships within NATO and beyond / Shiriyev. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2013. – С. 135–168.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗБІЛКОВОГО ХЛІБА [Електронний ресурс] // Дробот В.І., д-р техн. наук, професор, Михонік Л.А., к.т.н., Грищенко А.М., аспірант Національний університет харчових технологій, м. Київ – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1Nw2mYf1gxJzTxZATfrcRbGNMHWf04n_q/view?usp=drivesdk.

Nixey J. The South Caucasus: drama on three stages [Електронний ресурс] / Nixey // Chatham House. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Americas/us0510_nixey.pdf.

Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair countries at the L'Aquila Summit [Електронний ресурс] // OSCE. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://www.osce.org/mg/51152.

Гегелашвили Н. А. Политика администрации Д. Трампа в отношении стран Закавказья [Електронний ресурс] / Н. А. Гегелашвили // Россия и Америка в XXI веке. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://rusus.jes.su/s207054760004627-6-1/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.