Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

ȺɄɌɍȺɅɖɇȱ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ȯȼɊɈɉȿɃɋɖɄɈȲ ȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲ ɌȺȯȼɊɈȺɌɅȺɇɌɂɑɇɈȽɈ ɋɉȱȼɊɈȻȱɌɇɂɐɌȼȺɍɄɊȺȲɇɂ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 14-ʀɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (18 ɬɪɚɜɧɹ 2017 ɪ., ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨ) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/Conference_18_05_2017.pdf.

Коновалова О. Імпровізація як педагогічний прийом навчання сучасним видам хореографії [Електронний ресурс] / О. Коновалова. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://xn--ilabbnckbmcl9fb.xn.

Забужко пояснила функцію «Кукли Зе» на виборах Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/03/02/zabuzhko_poyasnyla_funktsiyu_kukly_ze_na_vyborah_1521015 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zik.ua/news/2019/03/02/zabuzhko_poyasnyla_funktsiyu_kukly_ze_na_vyborah_1521015.

Колногузенко Б. Сучасний танець та методика його виконання / Б. Колногузенко, І. Макарова. – Харків: Слово, 2015. – 137 с.

Декомпозиция ряда продаж [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://scm-book.ru/node/27.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.