Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Schwabsky B. Double Vision: Igor and Svetlana Kopystiansky / Barry Schwabsky // Igor & Svetlana Kopystiansky / Barry Schwabsky. – Amherst-Kassel: Kunsthalle Fridericianum, Fine Arts Centre of UMass, 2005. – С. 78.

Трусов О. ІНКОТЕРМС 2020: особливості можливого застосування [Електронний ресурс] / О. Трусов. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100015209-inkoterms-2020-osoblivosti-mozhlivogo-zastosuvannya-1.

Климов В. Скептицизм і проблема пізньосередньовічного тлумачення співвідношення знання та віри / В. Климов. // Українське релігієзнавство. – 2010. – №55. – С. 12–23.

Козуб В. О. Міжнародні організації / В. О. Козуб, П. Л. Гринько. // Форт. – 2016. – №2. – С. 63.

Фосфор, як основа вдалого росту [Електронний ресурс] // Агрітема. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://agritema.com/uk/fosfor-yak-osnova-vdalogo-startu/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.