Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Дополнительный отпуск. Закон о трудовом договоре республики Эстонии [Електронний ресурс] / Дополнительный отпуск. – 1712. – Режим доступу до ресурсу: https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/ЗАКОН%20О%20ТРУДОВОМ%20ДОГОВОРЕ%2005.11.2018.pdf.

Дерюжінскій В. Д. Міжнародна боротьба з торгівлею жінками / В. Д. Дерюжінскій. // Журнал Міністерства юстиції. – 1902. – №8. – С. 174 –185.

поняття права європейського союзу та його правова природа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/1597012248493/pravo/ponyattya_prava_yevropeyskogo_soyuzu_yogo_pravova_priroda.

Теорія культивації [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.

поняття права європейського союзу та його правова природа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/1597012248493/pravo/ponyattya_prava_yevropeyskogo_soyuzu_yogo_pravova_priroda.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.