Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Bayesian information criterion [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/WIKIPEDI/W120607B.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=4ed4bc51be02e99c470092fbda2f41043fdfe24d-1590958544-0-ASwNjykCmaKyiOu98GpvIzvVDWfMAV4TBHNFlG3DG-r58oPRhg8sTY-m5sm6T0EExbENJjKog_8KPgc-ZVbS8GUkwUOd9lnotb_R76c8yfGq31XTX-KDpnf_-4M9UlpdKzAKz4zVINAtHNdjKgz5w9dFYOAyG8OW6BjOAc40aGdEZV6es6JkohN7z9rZOVc8SOqiSy43I1jaFDogAOHbWgyM4lhKBte-NdZ_KX0NrdsJeoSrAXAUY-dMUXRU8IyMoL0vfAD6py5Ar6uwoD2LkHcnffh3AhHRTTXNNy0IChr9z4lPRN2ltQJv3rGLVaoEfqaGrPo78nHzcOPCPuSViow.

Japan– indirect tax guide [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/japan-indirect-tax-guide.html.

Ладиченко Л. І. Маркетинг відносин в управлінні підприємствами готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 "економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ладиченко Л. І. – Київ, 2010. – 25 с.

ROGRESS REPORT [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/05/UNHCR_Ukraine_2019_Progress_report_Ukraine_MYMP_FINAL_20190523.pdf.

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ ТА КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ : дис. канд. : історичних наук / . – Київ, 2006. – 24 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.