Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Rozentals N. Mastering TypeScript - Second Edition / Nathan Rozentals., 2017.

Баченков Л. М. Заповіт прочанина / Л. М. Баченков. – Львів: Свічадо, 2004. – 340 с.

Recycling rate of municipal waste in Poland from 2009 to 2014 (in percentage) [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/statistics/632963/municipal-waste-recycling-poland/.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ДЕРЖАВИ. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 134–139.

Тєлєтов О. С. Упаковка як обєкт інноваційного маркетингу / О. С. Тєлєтов, В. М. Шатова. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – С. 11 – 20.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.