Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Hoffman F. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars / Frank Hoffman. – Arlington, Virginia, 2007. – 65 с. – (Potomac Institute for PolicyStudies).

Запозичення. Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/1156052248100/dokumentoznavstvo/zapozichennya.

Merchandise trade matrix – detailed products, exports in thousands of United States dollars, annual [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24738.

Филдс Б. Вирусология / Б. Филдс, Д. Найп. – Москва: Мир, 1989. – 452 с. – (ISBN 5-03-000285-5; т. 3).

О. М. Марченко. 1. Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктики / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, А. Я. Кульчицький. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 308 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.