Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Організація Американських держав [Електронний ресурс] // Міністерство закордонних справ України. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-amerikanskih-derzhav.

Зінчук Н. С. Компаративний аналіз сучасних виборчих систем з відкритими списками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня юр. наук / Зінчук Н. С. – м. Івано-Франківськ, 2019. – 7 с.

Бричков А. С. Колабораціонізм: причини, ознаки та визначення [Електронний ресурс] / А. С. Бричков, В. П. Карпеко // Воєнно -історичний журнал. – 607. – Режим доступу до ресурсу: http://history.milportal.ru/kollaboracionizm-prichiny-priznaki-i-opredeleniya/.

Методика навчання української мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://subject.com.ua/ukrmova/method/42.html.

Методика навчання української мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://subject.com.ua/ukrmova/method/42.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.