Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Шаган О. В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ / О. В. Шаган. // НАУКОВИЙ ВІСНИК Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №3. – С. 72–79.

Мельник А. І. Історія України. Навчальний посібник. / А. І. Мельник. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 88 с.

Гуменяк В. ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ ПЕРІОДУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917–1921-Х РОКІВ / В. Гуменяк. // Херсонський державний університет. – 2018. – С. 17–21.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Мухін В.В. Техніка індивідуальних правових актів [Електронний ресурс] / Мухін В.В – Режим доступу до ресурсу: https://otherreferats.allbest.ru/law/00899967_0.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.