Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання) [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_862/ page?lang=en.

НБУ - Про фінансовий стан банківської системи на початок 2019 року [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://finbalance.com.ua/news/NBU---pro-finansoviy-stan-bankivsko-sistemi-stanom-na-pochatok-2019-roku.

Клімат Рівненської області [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://collectedpapers.com.ua/nature-of-rivne-region/klimat-rivnensko%D1%97-oblasti.

Архів погоди у Рівному [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82).

- -. Німеччина проводить власне розслідування отруєння Скрипалів — Spiegel [Електронний ресурс] / - // Укрінформ. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2832900-nimeccina-provodit-vlasne-rozsliduvanna-otruenna-skripaliv-spiegel.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.