Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Yin Zhang. Understanding bag-of-words model: A statistical framework [Електронний ресурс] / Yin Zhang, Rong Jin, Zhi-Hua Zhou. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/226525014_Understanding_bag-of-words_model_A_statistical_framework.

Романова Н. В. БАЗОВІ ЕМОЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ ЇХ НОМІНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ / Романова Н. В.. // Вісник КНЛУ. Серія Філологія.. – 2013. – С. 98–106.

Пале С. Е. Темная сторона китайского присутствия в Океании / С. Е. Пале. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2012. – №19. – С. 15–24.

Жураківська О. І. Бухгалтерський аграрний журнал / О. І. Жураківська. // AgroUA. – 2019. – №1. – С. 56.

Бурбика М. М. Взаємозв’язок корупції та організованої злочинності / М. М. Бурбика, Є. М. Копаниця // Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали науковотеоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту / М. М. Бурбика, Є. М. Копаниця. – м. Суми, 2013. – С. с.93–96.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.