Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Конституція України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1996. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Бактериородопсин [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD.

McLeod S. Maslow's Hierarchy of Needs [Електронний ресурс] / Saul McLeod // Simply Psychology – Режим доступу до ресурсу: https://www.simplypsychology.org/maslow.html#gsc.tab=0.

Цивільний кодекс України. ст 316 Поняття права власності [Електронний ресурс] / Цивільний кодекс України – Режим доступу до ресурсу: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/677-316.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.