Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.

Weiler, F. Determinants of inside and outside lobbying strategies among Swiss and German interest groups / F. Weiler,, M. Brändli. – Zurich: University of Zurich, 2013.

Лакто-ово-вегетарианство [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kedem.ru/veg/lakto-ovo-vegetarianstvo/.

Миропольська Н. Є. Художня культура світу. Європейський культурний регіон / Н. Є. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол. – Київ: Вища школа, 2007.

Лакто-Ово-Вегетарианство. 2 В 1 Философия И Диета [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://belraw.ru/vegetarianstvo/lakto-ovo-vegetarianstvo.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.