Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Самые популярные марки вина Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facenews.ua/press/2019/455958/.

Середній індекс якості повітря у місті Кам’янець – Подільський за період з 16 листопада 2020 року по 15 травня 2021 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.saveecobot.com/maps/kamianets-podilskyi#days-365.

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

кЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННІХ С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ [Електронний ресурс] / [И. А. Деев, К. В. Куликова, О. С. Кобякова та ін.] // Педиатр. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://ssmu.ru/upload/filesarchive/files/K_linichesk_a_ja_kh_arakteristik_a_novorozh_dennykh_s_ra_zlichnoi___file_1_7138.pdf.

Органік в Україні. Федерація органічного руху України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://organic.com.ua.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.