Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Филимонов А. Ю. остроение мультисервисных сетей Ethernet / Александр Юрьевич Филимонов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007.

Васильєва Г. В. Гомосексуальність як об'єкт психологічного дослідження [Електронний ресурс] / Г. В. Васильєва. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2Hz7TME.

Положення про Міністерство закордонних справ України від 30 березня 2016 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#Text.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.