Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

People's Republic of China-European Union Direct Investment [Електронний ресурс] // Rhodium Group. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/september/tradoc_158922.pdf.

Станєва Т. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦ / Т. Станєва, І. Куля. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – 1505. – С. 201–211.

Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка, діагностика, стратегія: Монографія / Іванов Ю.Б., Тищенко А.Н., Дробитько Н.А... – 349 с.

Pharmaceutical Industry Wastewater: Review of the Technologies for Water Treatment and Reuse / [C. Gadipelly, A. Pérez-González, G. Yadav та ін.]. // Ind. Eng. Chem. Res.. – 2014. – №53. – С. 11571−11592.

Маляренко А. В. Удосконалення системи мотивації персоналу організації / А. В. Маляренко. // nternational scientific e-journalΛΌГOΣ. ONLINE. – 806. – №10. – С. 1–9.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.