Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Верстюк В. Ф. М.С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради. / В. Ф. Верстюк. // Український історичний журнал. – 1996. – №5. – С. 37–50.

Galvez C. A. A Wholeness Approach for the Adventist Health Message / Cesar Augusto Galvez // International Forum / Cesar Augusto Galvez., 2016. – С. 114–132.

Barannik V. Method of encoding a coherent areas of a video image / V. Barannik, T. Belikova, V. Fustii. // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2020. – №1. – С. 5–10.

Oendo A. Some considerations in promoting healthy lifestyles. / Oendo // International Forum / Oendo., 2010. – С. 53–65.

Проценко М. А. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ / М. А. Проценко, Н. Е. Костина. – Новосибирск: Наукоград Кольцово, 2017. – 332 с. – (IV Международная конференция молодых ученых: биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов). – (Сб. тез.).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.