Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Пласт. Про Пласт [Електронний ресурс] / Пласт – Режим доступу до ресурсу: https://www.plast.org.ua/about-strategy/.

Український пласт. Про Пласт [Електронний ресурс] / Український пласт – Режим доступу до ресурсу: https://plast.org/about/.

Шевчук О. В. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в умовах постбіполярності / О. В. Шевчук. // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – №16. – С. 361–368.

Шевчук О. В. Зовнішньополітичні пріорітети США напередодні президентських виборів 2016 р. / О. В. Шевчук. // Американська історія та політика. – 2016. – №1. – С. 192–198.

Закон України. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2019. – №7.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.