Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гуйван Оксана. Охорона персональних даних як потреба демократичного суспільства [Електронний ресурс] / Гуйван Оксана, Гуйван Петро // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/7.pdf.

Коменчук Т. М. Психологічна сумісність студентів молодших курсів вищих навчальних закладів в контексті формування особистості [Електронний ресурс] / Т. М. Коменчук, Д. Х. Штофель // IX МНПК Гуманiзм та освiта. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Shtofel.php.

Карплюк С. О. ПРОБЛЕМИ КОЛЕКТИВОТВОРЕННЯ В СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ ВНЗ [Електронний ресурс] / С. О. Карплюк. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://eprints.zu.edu.ua/1361/1/05ksosag.pdf.

Функції захисту персональних даних покладено на уповноваженого [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/.

Функції захисту персональних даних покладено на уповноваженого [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.