Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Мосієнко О. В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ [Електронний ресурс] / О. В. Мосієнко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» №9. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5766.

Степанков В. С. Дипломатична служба Богдана Хмельницького [Електронний ресурс] / Валерій Степанович Степанков // Наукова думка. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://www.history.org.ua/?termin=Dyplomat_sluzhba_Khmelnyckogo.

Мосієнко О. В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ [Електронний ресурс] / О. В. Мосієнко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5766.

Estimating the Size of the Shadow Economies of Highlydeveloped Countries: Selected New Results [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cesifo-group.info/DocDL/dice-report-2016-4-schneider-december.pdf.

Нікітченко Л. РОЛЬ І МІСЦЕ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ / Лілія Нікітченко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – №5. – С. 168–175.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.