Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Мухін В.В. Техніка індивідуальних правових актів [Електронний ресурс] / Мухін В.В – Режим доступу до ресурсу: https://otherreferats.allbest.ru/law/00899967_0.html.

CAPEX та OPEX: які вони, переваги та недоліки [Електронний ресурс] // descubrir.online. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://descubrir.online/uk/capex-y-opex-que-son-ventajas-y-desventajas/.

Дмитришин В. С. Деякі питання розпоряджання правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю [Електронний ресурс] / В. С. Дмитришин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7112/1/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E..pdf.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 7, ст. 32. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.