Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Слинин Я. А. Аристотель и онтологические основания логики / Я. А. Слинин. – Москва: Наука, 2013. – 358 с.

Иван Билибин [Електронний ресурс] // культура.рф – Режим доступу до ресурсу: https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin.

Евтеев Д. Введение в тему безопасности Web-приложений [Електронний ресурс] / Д. Евтеев. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/PT-devteev-Advanced-SQL-Injection.pdf..

Покропивний С. Ф. Види ефективності виробництва. [Електронний ресурс] / С. Ф. Покропивний // Економіка підприємства. ХУУП. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/5483944/page:8/.

Покропивний С. Ф. Види ефективності виробництва. [Електронний ресурс] / С. Ф. Покропивний // Економіка підприємства. ХУУП. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/5483944/page:8/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.