Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Шевчук О. В. Зовнішньополітичні пріорітети США напередодні президентських виборів 2016 р. / О. В. Шевчук. // Американська історія та політика. – 2016. – №1. – С. 192–198.

Закон України. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2019. – №7.

Третьяк Л. Н. Методологические основы оценки и управления качеством пива с заданными потребительскими свойствами и технология его производства в условиях информационной неопределенности : дис. докт. техн. наук : 05.18.15 / Третьяк Л. Н. – Москва, 2013. – 476 с.

Бліщ Р. О. Шляхи та способи покращання якості пива. / Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, М. П. Попович. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2017. – №18. – С. 104–107.

Мураками С. Математическая модель трехмерного анизотропного состояния поврежденности / С. Мураками, Ю. Н. Радаев. // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1996. – №4. – С. 15–18.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.