Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


СТИЛЬНІ АКЦЕНТИ: МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ У СУЧАСНОМУ ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.iws.ua/blog/mali-arkhitekturni-formy.

Святоцька В. О. Етичні (Деонтологічні) засади професійної діяльності адвокатів в Україні та країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. О. Святоцька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lsej.org.ua/3_2016/53.pdf.

Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини та громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні [Електронний ресурс] // ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://mykolaivska.land.gov.ua/механізм-реалізації-гарантії-та-захи/.

Kim Y. Halluy and North Korea: soft power of popular culture / Youna Kim // South Korean Popular Culture and North Korea / Youna Kim..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.