Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Пожуєв В. І. ОСМИСЛЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ / В. І. Пожуєв. // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2010. – №42. – С. 4–13.

Сімонок В. П. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ / В. П. Сімонок. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – С. 250–254.

Інформатика / Г. В.Зарецька, Т. Б. Колодяжний, Б. Г. Гуржій, В. А. Соколов. – Київ: Форум, 2001. – 120 с.

Андрієнко М. Проблемні питання реалізації вітчизняних механізмів забезпечення роботи пожежної охорони / М. Андрієнко, А. Борисов. // Наукові перспективи. СЕРІЯ «Державне управління». – 2020. – №1. – С. 7–16.

Деркач М. Г. Вправи на усунення дисграфії [Електронний ресурс] / Марія Григорівна Деркач. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/library/vpravi-na-usunenna-disgrafii-98399.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.