Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Estimating the Size of the Shadow Economies of Highlydeveloped Countries: Selected New Results [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cesifo-group.info/DocDL/dice-report-2016-4-schneider-december.pdf.

технологія проектування комп‘ютерних систем [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/5465660/.

Оптимизация перемешивания культуральной жидкости при глубинном культивировании микроорганизмов / Б. А.Устинников, В. В. Иванов, Г. П. Георгиевский, М. Г. Каукин. // Ферментная и спиртовая промышленность. – 1987. – №5. – С. 54–58.

Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / Р.Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. – Київ, 2012. – 335 с.

Журавель Т. В. Поняття перекладацьких трансформацій та проблема їх класифікації / Т. В. Журавель, Н. І. Хайдарі. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія.. – 2015. – №19. – С. 148–150.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.