Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

DIRECTIVES COUNCIL DIRECTIVE 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=BG.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the future of VAT Towards a simpler, more robust and efficient VAT system tailored to the single market [Електронний ресурс] // Brussels, 6.12.2011 COM(2011) 851 final. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EN/1-2011-851-EN-F1-1.Pdf.

Беспалько І. Л. Визначення поняття загальних засад кримінального провадження [Електронний ресурс] / Інна Л. Беспалько // Підприємництво, господарство, право. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/48.pdf.

Code of Conduct Group (Business Taxation) [Електронний ресурс] // ECOFIN Council on 29 November 1999. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/primarolo_en.pdf.

Техническая политика [Електронний ресурс] // РусГидро. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/tech_policy/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.