Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Державні Будівельні Норми України. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва. // Київ, Мінрегіонбуд України. – 2008. – С. 74.

Злагодух В. В. Зв'язок акцентуацій характеру з соціально-психологічними установками на процес та результат у студентів-психологів / В. В. Злагодух, О. Д. Середіна. // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. – К. 2019. – 317 с. – 2019. – С. 141–142.

Фомін В. В. Теорія в практика організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні : дис. докт. пед. наук : 13.00.01 / Фомін Володимир Вікторович – Харків, 2019. – 477 с.

Шевчук Р. М. Методологія наукового пізнання: від явища до сутності / Роман Миколайович Шевчук. // Філософські та методологічні проблеми права. – 2016. – №1. – С. 31–44.

Decentralization Human Development Report. UNDP, 2006. – 96 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.