Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Янковець Т.М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ [Електронний ресурс] / Янковець Т.М // СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ – Режим доступу до ресурсу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/10245/1/SDR2018_P392-395.pdf.

Рассел Б. Чому я не християнин / Бертнар Рассел..

Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс] // Голос України від 12.03.2003 — № 45 – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Платон. Сочинения в 4-х томах / Платон. – Москва: Мысль, 1990. – 860 с. – (Философское наследие; т. 1).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.