Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


"Проблеми інформаційного законодавства України в сфері створення, поширення та використання інформації та шляхи їх вирішення". Аналітична записка Читати більше - http://old2.niss.gov.ua/articles/1189l © Національний інститут стратегічних дослід [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://old2.niss.gov.ua/articles/1189l.

Total number of inhabitants in the Netherlands in 2019, by province [Електронний ресурс] // Statista – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/statistics/753196/total-number-of-inhabitants-in-the-netherlands-by-province/.

. Brown J. L. Environmental economics [Електронний ресурс] / Jennifer . Brown // Encyclopedia Britannica. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://www.britannica.com/topic/environmental-economics..

Шевчук В. О. Трансформація освіти в системі відтворення робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки.Монографія. / В. О. Шевчук. – К.: КВІЦ, 2017. – 260 с.

Осадчий О. І. Ібупрофен і коронавірус COVID-19 [Електронний ресурс] / О. І. Осадчий // Український медичний часопис. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.umj.com.ua/article/173267/ibuprofen-i-koronavirus-covid-19.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.