Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Наказ Міністерства Фінансів України [Електронний ресурс] // № 567. – 1306. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0753-17.

Сімонова Оксана Олександрівна. Тема. Прийменники. Написання прийменників окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення [Електронний ресурс] / Сімонова Оксана Олександрівна // «Всеосвіта». – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/library/download?file=002yxj-3395.doc.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html.

Курдюков Г. И. Международные экономические санкции (применение в практике Совета Безопасности ООН) / Г. И. Курдюков. // Вопросы международного права. – 2001. – №4. – С. 170–176.

Кононова К. О. Проблемы эффективности реализации санкций Совета Безопасности ООН в правовой системе государства / К. О. Кононова. // ПРАВО. – №1. – С. 244–249.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.