Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Стандарты ЮНИДО (UNIDO) для разработки бизнес-плана. [Електронний ресурс] // UNIDO – Режим доступу до ресурсу: https://docplayer.ru/40442060-Standarty-yunido-unido-dlya-razrabotki-biznes-plana.html.

Assembly Language for x86 Processors (Sixth edition) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://lms.uop.edu.jo/lms/pluginfile.php/2420/mod_resource/content/1/assembly_language_for_x86_processors.pdf.

Pixels, images, and files [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.normankoren.com/pixels_images.html.

Геннадий Т. ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) / Т. Геннадий, Г. Ачамкулангаре. // Объединенная инспекционная группа, Женева. – 2017. – С. 58.

Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С ++ / Роберт Лафоре. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 928 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.