Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Дослідження кінетики пошкоджуваності в конструкційних матеріалах при складному напруженому стані / А. П.Грабовський, О. В. Тимошенко, О. М. Масло, О. П. Халімон. // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение». – 2003. – №44. – С. 43–47.

Раздел платформы ASP.NET и языка программирования C# [Електронний ресурс] // METANIT. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://metanit.com/sharp/mvc.php.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text.

Дворкин О. Л. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АРИХИМАНДРИТА ПЕТРА (КУЧЕРА) [Електронний ресурс] / О. Л. Дворкин // ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВ.ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20120510005310/http://www.iriney.ru/sects/okolopravo/021.htm.

Работнов Ю. Н. Введение в механику разрушения / Ю. Н. Работнов. – Москва: Наука, 1987. – 80 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.