Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Стегней М.І. Сучасний стан малого бізнесу: європейський досвід, національні реалії та регіональні особливості [Електронний ресурс] / Стегней М.І., Бошинда І.М. // ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/75.pdf.

Мамка Г. М. ЗАСАДА ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В НОРМАТИВНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес" / Мамка Григорій Миколайович – Київ, 2013. – 23 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.