Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Фадеева А. Остеохондроз. Как победить боль / Анастасия Фадеева. – СПб.: Питер, 2010. – 128 с.

Фокин В. Н. Полный курс массажа: учебное пособие / В. Н. Фокин. – Москва: ФАИР ПРЕСС, 2004. – 512 с. – (2, исправленное, дополненное).

Ефективність використання концентрату "Живина" при вирощуванні курчат-бройлерів [Електронний ресурс] / С. М.Блюсюк, В. І. Бучковська, Ю. М. Євстафієва, В. І. Харкавлюк. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://vita.biz.ua/efektyvnist-vykorystannya-kormovogo-kontsentratu-zhyvyna-pry-vyroshhuvanni-kurchat-brojleriv/.

Індекс сприйняття корупції-2020 [Електронний ресурс] // Transparency International Ukraine. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://cpi.ti-ukraine.org/#/.

Носова А. В. Стилістичні засоби творення рекламних образів у журналі «Зоодруг» [Електронний ресурс] / А. В. Носова // Освіта і наука. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://e-journals.npu.edu.ua/index.php/on/article/view/363/259.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.